Colwyn Bay Rugby Football Club

Colwyn Bay Rugby fields a 1st XV that play in WRU Division Four (North Wales) following promotion in the 2003/2004 season. Colwyn Bay's 2nd XV competes in the North East Counties League and also has a Youth XV as well as a vibrant and growing Mini, Junior Section & The Mermaids Girls Team. 

Mae tim cyntaf Clwb Rygbi Bae Colwyn yn cystadlu yn Adran 4 (Gogledd Cymru) o’r Rhanbarth Genedlaethol yn dilyn eu codiad o rhanbarth 5 yn y tymor 2003 / 04. Mae ail dim Bae Colwyn yn cystadlu yn Rhanbarth Sirol Gogledd Ddwyrain.  Mae gan y clwb adran ieuenctid yn ogystal ag adran mini ac adran iau sydd yn ddirgrynol iawn. Mae yna le i’r genethod yn y clwb gyda dau dim sydd yn cael eu galw Y Mor Forwynion, tim o dan 17 ag un o ddan 14 mlwydd oed. 

The club has excellent facilities which include three pitches, a training area, new changing rooms, car park and a Clubhouse with a Big Screen TV.

Mae gan y Clwb gyflesterau arddechog sydd yn cynwys 3 cae chwarae, un gyda goleuadau, ardal hyfforddiant, ystafelloedd newid newydd, digon o le i geir a chlwb gyda scrin mawr.  

Our original Clubhouse was opened in 1975 by Mike Roberts, a Club member, Welsh International and a British Lion. In December 2001, our new clubhouse was opened by the then Welsh Rugby Union Chairman, Glanmor Griffiths and has been further improved during 2003. It has excellent facilities for rugby and other social events.

Colwyn Bay Rugby Club

Colwyn Bay Rugby Football Club
Brookfield Drive
Rhos-on-Sea
Colwyn Bay
LL28 4SW 

Club Steward
Gill Thomas   07946 537227
Club Telephone  01492 547538

House Manager: Dave Jones  Tel: 07821338215

website http://www.colwynbayrugby.co.uk